Верховний Суд визначив момент виникнення в особи права власності на автомобіль

Верховний Суд визначив момент виникнення в особи права власності на автомобіль

За загальним правилом, право власності на рухомий рік виникає з моменту передання майна. Винятком із загального правила про те, що право власності на рухомий рік виникає з моменту передання майна, є вказівка в нормі закону чи в положень договору.

Джерело

За допомогою такого універсального регулятора приватних відносин, як договір, його сторони можуть самі визначити (у договорі) момент виникнення права власності на рухомий рік. Правила ч. 4 ст. 334 ЦК України (щодо державної реєстрації права) застосовуються до нерухливих промов.

У постанові ВП ВС від 5 квітня 2023 року у справі № 911/1278/20 також зазначено, що: «положеннями частини першої статті 334 ЦК України щодо переходу права власності на майно не передбачено в імперативному порядку, що право власності на таке майно переходити до набувача транспортного засобу з моменту здійснення його державної реєстрації.

Право власності на рухоме майно переходити до набувача відповідно до умов укладеного договору, що узгоджується з принципом свободи договору відповідно до статей 6, 627, 628 ЦК України. Якщо договором не передбачено особливостей переходу права власності в конкретному випадку шляхом вчинення певних дій, воно переходитиме з моменту передання транспортного засобу».

У цій справі позивач придбав транспортний засіб у відповідача. Того самого дня автомобіль знято з обліку, позивачу передано свідоцтво про його реєстрацію. Позивач не встиг зареєструвати автомобіль протягом 10 днів через незначні недоліки транспортного засобу та сторони домовилися відстрочити його передачу. Пізніше позивач дізнався, що автомобіль знову зареєстровано за відповідачем та неодноразово відчужено третім особам. У зв'язку з цим позивач звернувся з іском, зокрема, про витребування з незаконного володіння в його власність транспортного засобу, який він придбав у відповідача.

Суди попередніх інстанцій відмовили у задоволенні позовної вимоги про витребування автомобіля з чужого незаконного володіння, оскільки витребувати майно з чужого володіння може тільки власник, а позивач не додав набуття права власності на спірний автомобіль; не надано доказів (розрахункового документа), що засвідчує факт купівлі спірного транспортного засобу та здійснення фінансової операції (сплати коштів); автомобіль позивачу передано не було, відмітки для оцінки транспортного засобу немає; позивач не здійснював реєстрацію придбаного транспортного засобу в установленому законом порядку.

Верховний Суд дійшов висновку, що оскільки автомобіль позивачу від відповідача передан не був, то за встановлених обставин справи та відсутності посилання сторін на те, що умовами договору був передбачений інший момент переходу права власності на спірний автомобіль, суди зробили обґрунтований висновок про те, що позивач не набув права власності на спірний автомобіль. Як наслідок, немає підстав для задоволення позову в частині витребування майна з чужого незаконного володіння.

Водночас судді помилково думали, що перехід права власності залежить, зокрема, і від реєстрації, від здійснення оплати.
Тому судові рішення у частині відмови у задоволенні цієї позовної вимоги належить змінити у мотивувальній частині.
Постанова Верховного Суду від 10 травня 2023 року у справі № 761/22937/18 (провадження № 61-4932св22) — https://reyestr.court.gov.ua/Review/110849680.

18
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...